UAB

Màster Universitari en Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana ( Fusió )

Dades DGU
  • DGU000000444 Màster Universitari en Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2012 0% 0% 100%
2011 71% 100% 29%
2010 82% 100% 18%
2009 89% 100% 11%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2012 0 0 0 0 0
2011 20 40 20 20 0
2010 2 48 40 10 0
2009 5 30 39 27 0
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np