Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2014 0 40
2013 0 40
2012 18 40
2011 39 40
2010 50 40

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2014 100% %
2012 97.3% 97.22%
2011 95.18% 95.18%
2010 92.93% 94.17%
2009 98.81% 98.81%
2008 90.56% 90.56%
2007 90.91% 90.91%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats