Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2011 33 40
2010 31 40

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2011 33.33% %
2010 82.46% 84.4%
2009 89.02% 91.1%
2008 91.97% 93.89%
2007 90.63% 90.63%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats