UAB

Màster Universitari en Estudis Avançats i Aplicats a Llengua i Literatura Catalanes ( Reverificació )

Dades DGU
  • DGU000000613 Màster Universitari en Estudis Avançats i Aplicats en Llengua i Literatura Catalanes
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2014 0% 0% 100%
2013 0% 0% 100%
2012 50% 100% 50%
2011 94% 100% 6%
2010 85% 100% 15%
2009 97% 100% 3%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2014 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0
2012 0 100 0 0 0
2011 3 27 63 7 0
2010 9 52 29 9 0
2009 14 49 35 1 0
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np