UAB

Màster Universitari en Computació d'Altes Prestacions ( Fusió )

Dades DGU
  • DGU000000484 Màster Universitari en Computació d'Altes Prestacions
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2010 92% 100% 8%
2009 96% 100% 4%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2010 1% 43% 50% 6% 0%
2009 11% 38% 47% 4% 0%
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np