Hores HIDA segons categoria del professorat

Evolució de les HIDA per any acadèmic

  • Hores HIDA
CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2010 14%
20h
8%
11h
1%
2h
0%
0h
26%
38h
52%
76h
146h
2009 28%
65h
9%
20h
13%
30h
6%
13h
37%
87h
8%
19h
234h
2008 32%
93h
19%
57h
0%
0h
7%
21h
30%
87h
12%
36h
293h
2007 36%
87h
46%
113h
0%
0h
4%
10h
4%
11h
9%
23h
245h