Hores HIDA segons categoria del professorat

Evolució de les HIDA per any acadèmic

  • Hores HIDA
CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2013 39%
103h
11%
30h
10%
26h
0%
0h
0%
0h
39%
103h
262h
2012 7%
25h
27%
98h
22%
80h
0%
0h
0%
0h
43%
155h
358h
2011 12%
37h
34%
106h
0%
0h
24%
75h
0%
0h
30%
95h
313h
2010 39%
229h
24%
144h
0%
0h
24%
140h
4%
21h
9%
54h
589h
2009 8%
24h
38%
112h
0%
0h
41%
120h
11%
34h
2%
6h
296h
2008 0%
0h
45%
107h
0%
0h
24%
57h
8%
18h
23%
55h
238h