Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2012 13 25
2011 22 25
2010 43 25

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2012 100% 100%
2011 83.9% 82.41%
2010 93.69% 97.33%
2009 83.43% 82.82%
2008 79.31% 77.78%
2007 88.1% 88.1%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats