Hores HIDA segons categoria del professorat

Evolució de les HIDA per any acadèmic

  • Hores HIDA
CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2010 5%
4h
61%
53h
0%
0h
0%
0h
34%
30h
0%
0h
87h