UAB

Màster Universitari en Musicologia, Educació Musical i Interpretació de la Música Antiga

Dades DGU
  • DGU000000844 Màster Universitari en Musicologia, Educació Musical i Interpretació de la Música Antiga
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2022 95% 99% 4%
2021 97% 99% 2%
2020 88% 95% 8%
2019 99% 100% 1%
2018 90% 98% 8%
2017 89% 100% 11%
2016 90% 100% 10%
2015 93% 100% 7%
2014 96% 99% 4%
2013 91% 100% 9%
2012 92% 100% 8%
2011 97% 100% 3%
2010 94% 100% 6%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2022 3 31 55 10 1
2021 2 19 61 17 1
2020 1 35 56 3 5
2019 6 36 52 7 0
2018 2 38 48 10 2
2017 3 49 40 7 0
2016 3 34 59 5 0
2015 2 29 59 10 0
2014 4 30 56 9 1
2013 5 30 58 7 0
2012 3 35 39 22 0
2011 3 33 48 16 0
2010 2 21 67 10 0
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
42204 Anàlisi i Notació de la Música Antiga 11 1 1 9 0 0 0 100% 100% 0%
40825 Didàctica de la Música 7 1 2 1 3 0 0 100% 100% 0%
40828 Estratègies i Recursos Educatius per Al Professorat de Música 5 0 2 3 0 0 0 100% 100% 0%
42201 Fonaments Teòrics de la Interpretació de la Música Antiga 16 0 14 2 0 0 0 100% 100% 0%
42205 Fonts i Repertori de la Música Antiga 14 1 0 13 0 0 0 100% 100% 0%
42206 La Praxi Interpretativa de la Música Antiga 20 0 0 18 2 0 0 100% 100% 0%
40829 La Recerca Musical en l'Entorn Urbà Contemporani 7 0 0 6 1 0 0 100% 100% 0%
42203 Metodologia de la Recerca en Ciències de la Música i Aplicació Interpretativa de la Recerca 28 0 19 4 5 0 0 100% 100% 0%
40827 Metodologies de la Recerca en Musicologia Històrica 4 0 4 0 0 0 0 100% 100% 0%
43190 Tècniques Aplicatives de l'Etnomusicologia 11 1 1 9 0 0 0 100% 100% 0%
43188 Treball de Final de Màster 34 1 4 17 4 1 7 76% 96% 21%