Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 10 100% 100% 0%
2021 6 83.333% 100% 16.667%
2019 7 100% 100% 0%
2017 7 100% 100% 0%
2016 8 87.5% 100% 12.5%
2015 5 80% 100% 20%
2014 5 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuaciķ hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4313136 10
  100%
  100%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  100%
1354 10
  0%
  0%
  100%
2021 4313136 6
  83%
  100%
  17%
1353 48
  100%
  100%
  0%
1354 10
  0%
  0%
  0%
2019 4313136 7
  100%
  100%
  0%
2017 4313136 7
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2016 4313136 8
  88%
  100%
  12%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2015 4313136 5
  80%
  100%
  20%
2014 4313136 5
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4313136 10 10% 90% 0% 0% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
1354 10 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2021 4313136 6 0% 67% 17% 0% 0% 17%
1353 48 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1354 10 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2019 4313136 7 0% 29% 71% 0% 0% 0%
2017 4313136 7 0% 100% 0% 0% 0% 0%
1353 16 0% 100% 0% 0% 0% 0%
1354 10 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 4313136 8 13% 63% 0% 13% 0% 13%
1354 10 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2015 4313136 5 0% 80% 0% 0% 0% 20%
2014 4313136 5 0% 40% 20% 40% 0% 0%