Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 12 91.667% 100% 8.333%
2021 4 100% 100% 0%
2020 10 100% 100% 0%
2019 3 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4313136 12
  92%
  100%
  8%
2021 4313136 4
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 4313136 10
  100%
  100%
  0%
2019 4313136 3
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4313136 12 8% 25% 58% 0% 0% 8%
2021 4313136 4 25% 25% 25% 25% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2020 4313136 10 10% 10% 70% 10% 0% 0%
2019 4313136 3 0% 33% 67% 0% 0% 0%