Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 22 100% 100% 0%
2021 24 100% 100% 0%
2020 23 100% 100% 0%
2019 20 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuaciķ hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4313136 22
  100%
  100%
  0%
2021 4313136 24
  100%
  100%
  0%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2020 4313136 23
  100%
  100%
  0%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2019 4313136 20
  100%
  100%
  0%
1354 10
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4313136 22 0% 77% 23% 0% 0% 0%
2021 4313136 24 4% 92% 0% 4% 0% 0%
1354 10 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2020 4313136 23 0% 74% 22% 4% 0% 0%
1354 10 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2019 4313136 20 0% 30% 70% 0% 0% 0%
1354 10 0% 0% 100% 0% 0% 0%