UAB

Màster Universitari en Modelització per a la Ciència i l'Enginyeria / Modelling for Science and Engineering

Dades DGU
  • DGU000000987 Màster Universitari en Modelització per a la Ciència i l'Enginyeria / Modelling for Science and Engineering
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2021 96% 99% 3%
2020 95% 99% 4%
2019 98% 99% 2%
2018 93% 99% 6%
2017 97% 100% 3%
2016 89% 99% 10%
2015 90% 98% 8%
2014 94% 100% 6%
2013 97% 100% 3%
2012 96% 100% 4%
2011 94% 96% 1%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2021 5 45 39 9 1
2020 4 41 42 12 1
2019 4 37 50 9 1
2018 6 33 53 7 1
2017 6 36 47 11 0
2016 7 43 39 9 1
2015 8 54 31 5 2
2014 7 43 32 17 0
2013 6 50 38 6 0
2012 14 44 34 8 0
2011 12 28 41 16 4
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
44211 Equacions en Derivades Parcials: Modelització, Anàlisi i Aproximació Numèrica 4 1 1 1 1 0 0 100% 100% 0%
43478 Matemàtiques per a "Big Data" 25 1 10 12 2 0 0 100% 100% 0%
43479 Modelització Determinista 9 1 4 4 0 0 0 100% 100% 0%
43480 Modelització i Simulació Aplicades 6 0 4 1 0 0 1 83% 100% 17%
42250 Optimització 33 2 18 9 4 0 0 100% 100% 0%
44536 Pràctiques en Empreses i Institucions 33 2 26 3 0 0 2 94% 100% 6%
42253 Processos Estocàstics Aplicats 6 0 2 2 1 1 0 83% 83% 0%
43481 Programació Paral·lela 32 1 4 22 4 0 1 97% 100% 3%
43475 Recerca i Innovació 33 2 3 24 4 0 0 100% 100% 0%
44212 Sistemes Distribuïts 24 1 22 0 1 0 0 100% 100% 0%
42255 Taller de Modelització 6 1 0 4 1 0 0 100% 100% 0%
42257 Treball de Final de Màster 35 2 21 6 0 1 5 83% 97% 14%
43482 Visualització de Dades i Modelització 19 0 1 13 5 0 0 100% 100% 0%