UAB

Màster Universitari en Marketing

Dades DGU
  • DGU000000914 Màster Universitari en Màrqueting
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2022 95% 98% 4%
2021 98% 99% 1%
2020 100% 100% 0%
2019 99% 100% 1%
2018 100% 100% 0%
2017 96% 97% 1%
2016 98% 99% 0%
2015 97% 98% 1%
2014 100% 100% 0%
2013 100% 100% 0%
2012 100% 100% 0%
2011 100% 100% 0%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2022 3 17 55 24 2
2021 1 9 70 19 1
2020 2 15 59 24 0
2019 1 7 67 25 0
2018 2 8 58 33 0
2017 1 6 57 33 3
2016 3 9 64 23 1
2015 2 15 58 23 2
2014 3 9 57 31 0
2013 2 13 55 30 0
2012 3 10 50 36 0
2011 2 11 47 40 0
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
42224 Comportament del Consumidor 33 1 1 20 10 0 1 97% 100% 3%
42226 Màrqueting Avançat 32 2 3 16 11 0 0 100% 100% 0%
43931 Màrqueting Basat en Dades i del Comportament 11 0 2 6 1 0 2 82% 100% 18%
42227 Màrqueting Emergent 32 1 8 18 5 0 0 100% 100% 0%
42228 Màrqueting Sociopolític 5 0 2 1 1 0 1 80% 100% 20%
43191 Pràctiques Professionals 16 0 12 4 0 0 0 100% 100% 0%
42230 Recerca Avançada 32 1 0 22 7 1 1 94% 97% 3%
42231 Treball de Fi de Màster 32 1 3 15 9 2 2 88% 93% 6%