Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2021 96,59% 96,57%
2020 100% 100%
2019 99,47% 100%
2018 99,59% 99,58%
2017 95,64% 96,23%
2016 98,75% 98,75%
2015 96,97% 96,93%
2014 100% 100%
2013 99,53% 99,52%
2012 99,58% 99,58%
2011 100% 100%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats