Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2021 100% %
2020 98.58% 99.28%
2019 96.37% 97.23%
2018 96.75% 99.17%
2017 91.4% 92.06%
2016 94.51% 97.04%
2015 87.22% 86.92%
2014 100% 100%
2013 98.58% 99.29%
2012 99.32% 99.32%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats