Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 94,14% 95,14%
2021 93,09% 95,42%
2020 97,26% 97,63%
2019 92,48% 92,86%
2018 97,83% 99,2%
2017 92,93% 94,2%
2016 98,95% 99,46%
2015 99,48% 99,73%
2014 94,91% 95,55%
2013 96,73% 96,73%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats