Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 93.86% 94.15%
2021 99.19% 99.57%
2020 96.56% 96.44%
2019 100% 100%
2018 98.79% 98.79%
2017 97.93% 100%
2016 98.83% 98.83%
2015 97.25% 97.25%
2014 99.26% 99.25%
2013 95.34% 95.34%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats