Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2023 63 25
2022 93 25
2021 67 25
2020 86 25
2019 86 25
2018 84 25
2017 124 25
2016 106 25
2015 97 25
2014 117 25
2013 87 25