UAB

Màster Universitari en Integració Europea

Dades DGU
  • DGU000001307 Màster Universitari en Integració Europea
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2022 91% 96% 6%
2021 99% 100% 1%
2020 94% 98% 4%
2019 95% 96% 1%
2018 93% 96% 3%
2017 96% 98% 3%
2016 85% 99% 14%
2015 90% 96% 6%
2014 83% 99% 16%
2013 87% 100% 13%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2022 3 13 39 42 4
2021 4 19 50 27 0
2020 2 10 32 54 2
2019 2 12 39 43 4
2018 0 10 38 48 4
2017 3 13 45 38 2
2016 2 20 39 38 1
2015 2 14 53 27 4
2014 4 33 44 18 1
2013 6 37 52 5 0
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
43001 Coneixements Bàsics de la Unió Europea 38 2 1 11 24 0 0 100% 100% 0%
40893 Dimensions de l'Acció Exterior de la Unió Europea 33 0 3 19 4 6 1 79% 81% 3%
40889 Economia de la Integració Europea i Internacional 4 1 2 1 0 0 0 100% 100% 0%
40894 Espai Jurídic Comú 18 0 0 8 4 0 6 67% 100% 33%
40890 Fonaments de l'Acció Exterior de la Unió Europea 20 1 1 7 10 1 0 95% 95% 0%
40895 Governança Multinivell a la Unió Europea 16 0 1 3 11 0 1 94% 100% 6%
43004 Pràctiques Professionals 9 0 4 5 0 0 0 100% 100% 0%
40892 Principis Fonamentals de l'Ordenament Jurídic de la UE 14 1 5 3 5 0 0 100% 100% 0%
43003 Treball de Fi de Màster 40 0 6 13 18 0 3 92% 100% 8%