UAB

Màster Universitari en Qualitat d'Aliments d'Origen Animal

Dades DGU
  • DGU000001313 Màster Universitari en Qualitat d'Aliments d'Origen Animal
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2021 95% 100% 5%
2020 95% 100% 5%
2019 100% 100% 0%
2018 93% 100% 7%
2017 100% 100% 0%
2016 100% 100% 0%
2015 99% 100% 1%
2014 93% 100% 7%
2013 93% 100% 7%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2021 3 14 73 10 0
2020 4 30 45 20 0
2019 6 19 68 7 0
2018 1 22 65 12 0
2017 2 17 69 11 0
2016 2 43 55 0 0
2015 2 26 63 9 0
2014 4 32 50 14 0
2013 8 15 65 12 0
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
43034 Eines de Control i Gestió de la Qualitat per a la Indústria Agroalimentària 16 0 0 12 4 0 0 100% 100% 0%
43032 Qualitat Dels Aliments des de la Granja 16 1 7 8 0 0 0 100% 100% 0%
43033 Qualitat Dels Aliments en la Indústria Alimentària 16 0 2 14 0 0 0 100% 100% 0%
43035 Qualitat, Innovació i Tecnologies Emergents de Processament 16 0 0 15 1 0 0 100% 100% 0%
43036 Treball de Final de Màster 19 1 2 9 3 0 4 79% 100% 21%