UAB

Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicacions / Telecommunication Engineering

Dades DGU
  • DGU000001179 Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicacions / Telecommunication Engineering
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 90

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2021 95% 97% 2%
2020 91% 95% 4%
2019 80% 95% 17%
2018 90% 93% 3%
2017 94% 97% 3%
2016 90% 95% 5%
2015 91% 95% 5%
2014 93% 94% 1%
2013 98% 98% 0%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2021 3 18 57 20 3
2020 3 11 56 25 5
2019 3 18 45 30 5
2018 2 8 50 32 7
2017 3 10 62 21 3
2016 3 22 46 25 5
2015 2 10 56 27 5
2014 1 11 52 31 6
2013 5 8 65 20 2
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
42834 Antenes Planes per a Sistemes sense Fil 10 0 0 7 3 0 0 100% 100% 0%
42835 Circuits i Sistemes Integrats per a Comunicacions 10 1 2 2 4 1 0 90% 90% 0%
42836 Disseny Avançat de Circuits de Comunicacions 10 1 2 4 3 0 0 100% 100% 0%
42837 Disseny de Sistemes de Comunicacions 13 1 1 11 0 0 0 100% 100% 0%
42838 Disseny de Sistemes Integrats Heterogenis 11 1 1 8 1 0 0 100% 100% 0%
42839 Disseny de Sistemes Integrats per a Processament Digital 13 0 0 6 4 2 1 77% 83% 8%
44662 Pràctiques Professionals I 25 0 7 17 0 0 1 96% 100% 4%
44663 Pràctiques Professionals II 23 0 6 17 0 0 0 100% 100% 0%
42845 Processament Estadístic de Senyal 13 0 0 3 9 1 0 92% 92% 0%
42846 Projectes de Telecomunicació 9 0 1 8 0 0 0 100% 100% 0%
44661 Treball de Final de Màster 23 0 12 6 3 0 2 91% 100% 9%
42850 Xarxes Avançades i Seguretat 12 1 0 9 1 1 0 92% 92% 0%
42851 Xarxes Lineals 14 0 0 6 8 0 0 100% 100% 0%