UAB

Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicacions / Telecommunication Engineering

Dades DGU
  • DGU000001179 Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicacions / Telecommunication Engineering
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 90

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2022 92% 97% 5%
2021 95% 97% 2%
2020 91% 95% 4%
2019 80% 95% 17%
2018 90% 93% 3%
2017 94% 97% 3%
2016 90% 95% 5%
2015 91% 95% 5%
2014 93% 94% 1%
2013 98% 98% 0%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2022 4 22 59 12 3
2021 3 18 57 20 3
2020 3 11 56 25 5
2019 3 18 45 30 5
2018 2 8 50 32 7
2017 3 10 62 21 3
2016 3 22 46 25 5
2015 2 10 56 27 5
2014 1 11 52 31 6
2013 5 8 65 20 2
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
42834 Antenes Planes per a Sistemes sense Fil 19 1 4 10 2 1 1 89% 94% 5%
42835 Circuits i Sistemes Integrats per a Comunicacions 18 0 3 13 2 0 0 100% 100% 0%
42836 Disseny Avançat de Circuits de Comunicacions 18 1 2 12 2 0 1 94% 100% 6%
42837 Disseny de Sistemes de Comunicacions 17 1 1 15 0 0 0 100% 100% 0%
42838 Disseny de Sistemes Integrats Heterogenis 19 1 11 4 2 0 1 95% 100% 5%
42839 Disseny de Sistemes Integrats per a Processament Digital 22 1 1 12 5 1 2 86% 95% 9%
44662 Pràctiques Professionals I 14 0 7 4 0 0 3 79% 100% 21%
44663 Pràctiques Professionals II 7 0 4 2 0 0 1 86% 100% 14%
42845 Processament Estadístic de Senyal 18 0 1 6 8 3 0 83% 83% 0%
42846 Projectes de Telecomunicació 19 1 1 16 0 0 1 95% 100% 5%
44661 Treball de Final de Màster 14 0 7 5 0 0 2 86% 100% 14%
42850 Xarxes Avançades i Seguretat 18 1 0 16 0 1 0 94% 94% 0%
42851 Xarxes Lineals 17 1 4 7 5 0 0 100% 100% 0%