Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2021 97% 96,67%
2020 97,95% 97,58%
2019 91,82% 94,23%
2018 96,05% 98,92%
2017 97,55% 98,07%
2016 97,03% 97,48%
2015 95,21% 96,22%
2014 95,89% 95,86%
2013 99,34% 99,34%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats