Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 27 100% 100% 0%
2021 25 88% 96% 8%
2020 35 89% 97% 9%
2019 24 88% 100% 12%
2018 24 88% 95% 8%
2017 34 97% 100% 3%
2016 23 91% 95% 4%
2015 29 90% 96% 7%
2014 28 100% 100% 0%
2013 12 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuaciķ hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4314099 27
  100%
  100%
  0%
2021 4314099 25
  88%
  96%
  8%
2020 4314099 35
  89%
  97%
  9%
2019 4314099 24
  88%
  100%
  12%
2018 4314099 24
  88%
  95%
  8%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2017 4314099 34
  97%
  100%
  3%
2016 4314099 23
  91%
  95%
  4%
2015 4314099 29
  90%
  96%
  7%
2014 4314099 28
  100%
  100%
  0%
2013 4314099 12
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4314099 27 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2021 4314099 25 8% 12% 32% 36% 4% 8%
2020 4314099 35 6% 3% 49% 31% 3% 9%
2019 4314099 24 4% 50% 33% 0% 0% 13%
2018 4314099 24 8% 0% 71% 8% 4% 8%
1353 32 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2017 4314099 34 6% 0% 68% 24% 0% 3%
2016 4314099 23 9% 9% 74% 0% 4% 4%
2015 4314099 29 7% 0% 69% 14% 3% 7%
2014 4314099 28 7% 4% 64% 25% 0% 0%
2013 4314099 12 0% 0% 67% 33% 0% 0%