Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 27 93% 100% 7%
2021 27 93% 100% 7%
2020 28 89% 89% 0%
2019 29 86% 100% 14%
2018 28 96% 100% 4%
2017 30 93% 100% 7%
2016 30 97% 100% 3%
2015 30 90% 100% 10%
2014 32 97% 100% 3%
2013 13 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuaciķ hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4314099 27
  93%
  100%
  7%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2021 4314099 27
  93%
  100%
  7%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 4314099 28
  89%
  89%
  0%
2019 4314099 29
  86%
  100%
  14%
2018 4314099 28
  96%
  100%
  4%
2017 4314099 30
  93%
  100%
  7%
2016 4314099 30
  97%
  100%
  3%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 4314099 30
  90%
  100%
  10%
2014 4314099 32
  97%
  100%
  3%
2013 4314099 13
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4314099 27 7% 4% 63% 19% 0% 7%
1353 48 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 4314099 27 7% 0% 63% 22% 0% 7%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2020 4314099 28 4% 18% 46% 21% 11% 0%
2019 4314099 29 7% 17% 55% 7% 0% 14%
2018 4314099 28 7% 11% 75% 4% 0% 4%
2017 4314099 30 7% 7% 80% 0% 0% 7%
2016 4314099 30 7% 17% 73% 0% 0% 3%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 4314099 30 7% 7% 77% 0% 0% 10%
2014 4314099 32 6% 13% 69% 9% 0% 3%
2013 4314099 13 8% 54% 38% 0% 0% 0%