Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 26 96% 100% 4%
2021 27 93% 96% 4%
2020 28 86% 86% 0%
2019 29 93% 100% 7%
2018 27 100% 100% 0%
2017 30 100% 100% 0%
2016 30 93% 97% 3%
2015 32 94% 100% 6%
2014 29 100% 100% 0%
2013 13 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuaciķ hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4314099 26
  96%
  100%
  4%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2021 4314099 27
  93%
  96%
  4%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 4314099 28
  86%
  86%
  0%
2019 4314099 29
  93%
  100%
  7%
2018 4314099 27
  100%
  100%
  0%
2017 4314099 30
  100%
  100%
  0%
2016 4314099 30
  93%
  97%
  3%
2015 4314099 32
  94%
  100%
  6%
2014 4314099 29
  100%
  100%
  0%
2013 4314099 13
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4314099 26 8% 4% 62% 23% 0% 4%
1353 48 0% 0% 33% 67% 0% 0%
2021 4314099 27 4% 0% 56% 33% 4% 4%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 4314099 28 4% 11% 32% 39% 14% 0%
2019 4314099 29 3% 3% 55% 31% 0% 7%
2018 4314099 27 4% 7% 67% 22% 0% 0%
2017 4314099 30 3% 0% 50% 47% 0% 0%
2016 4314099 30 7% 3% 60% 23% 3% 3%
2015 4314099 32 3% 0% 59% 31% 0% 6%
2014 4314099 29 7% 0% 52% 41% 0% 0%
2013 4314099 13 0% 8% 62% 31% 0% 0%