Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 25 92% 92% 0%
2021 25 92% 96% 4%
2020 35 91% 100% 9%
2019 22 95% 95% 0%
2018 24 100% 100% 0%
2017 35 100% 100% 0%
2016 24 92% 100% 8%
2015 30 90% 100% 10%
2014 26 100% 100% 0%
2013 12 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuaciķ hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4314099 25
  92%
  92%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2021 4314099 25
  92%
  96%
  4%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 4314099 35
  91%
  100%
  9%
2019 4314099 22
  95%
  95%
  0%
2018 4314099 24
  100%
  100%
  0%
2017 4314099 35
  100%
  100%
  0%
2016 4314099 24
  92%
  100%
  8%
2015 4314099 30
  90%
  100%
  10%
2014 4314099 26
  100%
  100%
  0%
2013 4314099 12
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4314099 25 4% 20% 68% 0% 8% 0%
1353 32 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2021 4314099 25 8% 4% 76% 4% 4% 4%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 4314099 35 3% 23% 49% 17% 0% 9%
2019 4314099 22 5% 36% 41% 14% 5% 0%
2018 4314099 24 8% 0% 88% 4% 0% 0%
2017 4314099 35 3% 9% 83% 6% 0% 0%
2016 4314099 24 8% 13% 63% 8% 0% 8%
2015 4314099 30 7% 0% 77% 7% 0% 10%
2014 4314099 26 8% 4% 69% 19% 0% 0%
2013 4314099 12 0% 0% 42% 58% 0% 0%