Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 26 100% 100% 0%
2021 29 93% 100% 7%
2020 28 79% 88% 11%
2019 32 84% 100% 16%
2018 28 86% 89% 4%
2017 29 97% 97% 0%
2016 31 94% 100% 6%
2015 31 90% 100% 10%
2014 30 93% 93% 0%
2013 14 93% 93% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuaciķ hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4314099 26
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 4314099 29
  93%
  100%
  7%
2020 4314099 28
  79%
  88%
  11%
2019 4314099 32
  84%
  100%
  16%
2018 4314099 28
  86%
  89%
  4%
2017 4314099 29
  97%
  97%
  0%
2016 4314099 31
  94%
  100%
  6%
2015 4314099 31
  90%
  100%
  10%
2014 4314099 30
  93%
  93%
  0%
2013 4314099 14
  93%
  93%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4314099 26 0% 0% 0% 0% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2021 4314099 29 3% 34% 41% 14% 0% 7%
2020 4314099 28 4% 25% 46% 4% 11% 11%
2019 4314099 32 6% 19% 56% 3% 0% 16%
2018 4314099 28 7% 11% 61% 7% 11% 4%
2017 4314099 29 7% 10% 69% 10% 3% 0%
2016 4314099 31 6% 0% 81% 6% 0% 6%
2015 4314099 31 6% 26% 58% 0% 0% 10%
2014 4314099 30 3% 37% 47% 7% 7% 0%
2013 4314099 14 0% 7% 57% 29% 7% 0%