Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 92,62% 92,83%
2021 88,6% 93,33%
2020 83,02% 80%
2019 87,13% 86,51%
2018 88,76% 91,98%
2017 94,34% 95,35%
2016 93,23% 94,17%
2015 88,49% 88,97%
2014 94,85% 94,76%
2013 97,69% 97,69%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats