UAB

Màster Universitari en Francès Llengua Estrangera i Diversitat Lingüística

Dades DGU
  • DGU000001668 Màster Universitari en Francès Llengua Estrangera i Diversitat Lingüística
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2022 87% 94% 7%
2021 64% 100% 36%
2020 91% 98% 7%
2018 94% 96% 2%
2017 100% 100% 0%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2022 6 10 48 30 6
2021 0 14 43 43 0
2020 4 17 57 20 2
2018 11 30 36 19 4
2017 9 19 53 19 0
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
43807 Component Fònic i Oralitat 6 0 1 3 2 0 0 100% 100% 0%
43808 Component Lèxic i Gramatical 6 1 0 1 3 1 0 83% 83% 0%
44308 Diversitat Lingüística i Mediació Intercultural 6 0 0 4 0 0 2 67% 100% 33%
43814 Factors Històrics i Culturals de la Francofonia 6 0 2 2 0 1 1 67% 80% 17%
44307 Intercomprensió entre Llengües Romàniques 6 0 1 2 3 0 0 100% 100% 0%
43816 Literatura Món i Francofonia 6 0 1 3 2 0 0 100% 100% 0%
44306 Metodologia de l’Ensenyament de Francès Llengua Estrangera i TIC 6 0 0 5 0 1 0 83% 83% 0%
43833 Pràctiques Externes 5 1 0 3 1 0 0 100% 100% 0%
43815 Treball de Final de Màster 7 1 0 1 4 0 1 86% 100% 14%