Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 25 100% 100% 0%
2021 24 95.8333333333333333333333333333333333333300% 100% 4.1666666666666666666666666666666666666700%
2020 25 100% 100% 0%
2019 27 100% 100% 0%
2018 27 100% 100% 0%
2017 27 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4316214 25
  100%
  100%
  0%
2021 4316214 24
  95.8333333333333333333333333333333333333300%
  100%
  4.1666666666666666666666666666666666666700%
2020 4316214 25
  100%
  100%
  0%
2019 4316214 27
  100%
  100%
  0%
2018 4316214 27
  100%
  100%
  0%
2017 4316214 27
  100%
  100%
  0%
1354 10
  0%
  0%
  100%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4316214 25 4% 8% 84% 4% 0% 0%
2021 4316214 24 0% 17% 79% 0% 0% 4%
2020 4316214 25 4% 12% 84% 0% 0% 0%
2019 4316214 27 7% 11% 81% 0% 0% 0%
2018 4316214 27 4% 0% 93% 4% 0% 0%
2017 4316214 27 0% 7% 89% 4% 0% 0%
1354 10 0% 0% 0% 0% 0% 100%