Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 98.9% 100%
2021 96.73% 95.98%
2020 100% 100%
2019 98.99% 100%
2018 100% 100%
2017 100% 100%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats