Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 12 83.333% 100% 16.667%
2021 23 91.304% 100% 8.696%
2020 8 87.5% 100% 12.5%
2018 13 100% 100% 0%
2017 4 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4316227 12
  83%
  100%
  17%
2021 4317092 46
  91%
  100%
  9%
4316227 23
  91%
  100%
  9%
2020 4317092 16
  88%
  100%
  12%
4316227 8
  88%
  100%
  12%
2019 4317092 10
  100%
  100%
  0%
2018 4316227 13
  100%
  100%
  0%
2017 4316227 4
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4316227 12 8% 42% 25% 8% 0% 17%
2021 4317092 46 4% 57% 30% 0% 0% 9%
4316227 23 4% 57% 30% 0% 0% 9%
2020 4317092 16 0% 38% 50% 0% 0% 13%
4316227 8 0% 38% 50% 0% 0% 13%
2019 4317092 10 0% 40% 60% 0% 0% 0%
2018 4316227 13 0% 54% 38% 8% 0% 0%
2017 4316227 4 25% 75% 0% 0% 0% 0%