Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2023 18 20
2022 18 20
2021 45 20
2020 21 20
2019 23 20
2018 31 20
2017 15 20