Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 11 100% 100% 0%
2021 21 85.714% 100% 14.286%
2020 9 100% 100% 0%
2019 1 100% 100% 0%
2018 12 100% 100% 0%
2017 4 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4316227 11
  100%
  100%
  0%
2021 4317092 42
  86%
  100%
  14%
4316227 21
  86%
  100%
  14%
2020 4317092 18
  100%
  100%
  0%
4316227 9
  100%
  100%
  0%
2019 4317092 8
  100%
  100%
  0%
4316227 1
  100%
  100%
  0%
2018 4316227 12
  100%
  100%
  0%
2017 4316227 4
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4316227 11 0% 91% 0% 9% 0% 0%
2021 4317092 42 5% 43% 38% 0% 0% 14%
4316227 21 5% 43% 38% 0% 0% 14%
2020 4317092 18 0% 100% 0% 0% 0% 0%
4316227 9 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2019 4317092 8 0% 100% 0% 0% 0% 0%
4316227 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2018 4316227 12 0% 67% 33% 0% 0% 0%
2017 4316227 4 0% 100% 0% 0% 0% 0%