Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 9 66.667% 100% 33.333%
2021 24 87.5% 100% 12.5%
2020 7 100% 100% 0%
2018 13 100% 100% 0%
2017 5 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4316227 9
  67%
  100%
  33%
2021 4317092 48
  88%
  100%
  12%
4316227 24
  88%
  100%
  12%
2020 4317092 14
  100%
  100%
  0%
4316227 7
  100%
  100%
  0%
2019 4317092 10
  100%
  100%
  0%
2018 4316227 13
  100%
  100%
  0%
2017 4316227 5
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4316227 9 11% 22% 33% 0% 0% 33%
2021 4317092 48 4% 33% 46% 4% 0% 13%
4316227 24 4% 33% 46% 4% 0% 13%
2020 4317092 14 14% 71% 14% 0% 0% 0%
4316227 7 14% 71% 14% 0% 0% 0%
2019 4317092 10 20% 60% 0% 20% 0% 0%
2018 4316227 13 8% 23% 54% 15% 0% 0%
2017 4316227 5 20% 60% 20% 0% 0% 0%