Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 19 78.947% 100% 21.053%
2021 20 80% 100% 20%
2020 9 88.889% 100% 11.111%
2019 8 87.5% 100% 12.5%
2018 12 58.333% 100% 41.667%
2017 4 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4316227 19
  79%
  100%
  21%
2021 4317092 40
  80%
  100%
  20%
4316227 20
  80%
  100%
  20%
2020 4317092 18
  89%
  100%
  11%
4316227 9
  89%
  100%
  11%
2019 4317092 6
  100%
  100%
  0%
4316227 8
  88%
  100%
  12%
2018 4316227 12
  58%
  100%
  42%
2017 4316227 4
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4316227 19 5% 37% 32% 5% 0% 21%
2021 4317092 40 5% 35% 35% 5% 0% 20%
4316227 20 5% 35% 35% 5% 0% 20%
2020 4317092 18 11% 67% 11% 0% 0% 11%
4316227 9 11% 67% 11% 0% 0% 11%
2019 4317092 6 33% 67% 0% 0% 0% 0%
4316227 8 0% 50% 38% 0% 0% 13%
2018 4316227 12 0% 17% 33% 8% 0% 42%
2017 4316227 4 25% 50% 25% 0% 0% 0%