Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 13 84.615% 100% 15.385%
2021 20 95% 100% 5%
2020 9 100% 100% 0%
2019 1 100% 100% 0%
2018 14 100% 100% 0%
2017 4 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4316227 13
  85%
  100%
  15%
2021 4317092 40
  95%
  100%
  5%
4316227 20
  95%
  100%
  5%
2020 4317092 18
  100%
  100%
  0%
4316227 9
  100%
  100%
  0%
2019 4317092 8
  100%
  100%
  0%
4316227 1
  100%
  100%
  0%
2018 4316227 14
  100%
  100%
  0%
2017 4316227 4
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4316227 13 8% 38% 15% 23% 0% 15%
2021 4317092 40 5% 50% 25% 15% 0% 5%
4316227 20 5% 50% 25% 15% 0% 5%
2020 4317092 18 11% 22% 56% 11% 0% 0%
4316227 9 11% 22% 56% 11% 0% 0%
2019 4317092 8 25% 0% 50% 25% 0% 0%
4316227 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2018 4316227 14 14% 36% 50% 0% 0% 0%
2017 4316227 4 25% 25% 50% 0% 0% 0%