Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 8 87.5% 100% 12.5%
2021 28 92.857% 100% 7.143%
2020 8 100% 100% 0%
2019 1 100% 100% 0%
2018 13 100% 100% 0%
2017 6 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4316227 8
  88%
  100%
  12%
2021 4317092 56
  93%
  100%
  7%
4316227 28
  93%
  100%
  7%
2020 4317092 16
  100%
  100%
  0%
4316227 8
  100%
  100%
  0%
2019 4317092 14
  100%
  100%
  0%
4316227 1
  100%
  100%
  0%
2018 4316227 13
  100%
  100%
  0%
2017 4316227 6
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4316227 8 13% 75% 0% 0% 0% 13%
2021 4317092 56 4% 46% 39% 4% 0% 7%
4316227 28 4% 46% 39% 4% 0% 7%
2020 4317092 16 13% 88% 0% 0% 0% 0%
4316227 8 13% 88% 0% 0% 0% 0%
2019 4317092 14 0% 100% 0% 0% 0% 0%
4316227 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2018 4316227 13 15% 85% 0% 0% 0% 0%
2017 4316227 6 17% 83% 0% 0% 0% 0%