Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 4 75.00% 100% 25.00%
2021 8 87.500% 100% 12.500%
2020 6 100% 100% 0%
2019 1 100% 100% 0%
2018 8 100% 100% 0%
2017 2 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4316227 4
  75.00%
  100%
  25.00%
2021 4317092 16
  87.500%
  100%
  12.500%
4316227 8
  87.500%
  100%
  12.500%
2020 4317092 12
  100%
  100%
  0%
4316227 6
  100%
  100%
  0%
2019 4317092 2
  100%
  100%
  0%
4316227 1
  100%
  100%
  0%
2018 4316227 8
  100%
  100%
  0%
2017 4316227 2
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4316227 4 25% 25% 25% 0% 0% 25%
2021 4317092 16 13% 75% 0% 0% 0% 13%
4316227 8 13% 75% 0% 0% 0% 13%
2020 4317092 12 17% 83% 0% 0% 0% 0%
4316227 6 17% 83% 0% 0% 0% 0%
2019 4317092 2 100% 0% 0% 0% 0% 0%
4316227 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 4316227 8 13% 88% 0% 0% 0% 0%
2017 4316227 2 50% 50% 0% 0% 0% 0%