Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 6 100% 100% 0%
2021 14 78.571% 100% 21.429%
2020 3 100% 100% 0%
2018 12 91.667% 100% 8.333%
2017 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4316227 6
  100%
  100%
  0%
2021 4317092 28
  79%
  100%
  21%
4316227 14
  79%
  100%
  21%
2020 4317092 6
  100%
  100%
  0%
4316227 3
  100%
  100%
  0%
2019 4317092 8
  100%
  100%
  0%
2018 4316227 12
  92%
  100%
  8%
2017 4316227 1
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4316227 6 0% 83% 17% 0% 0% 0%
2021 4317092 28 7% 29% 43% 0% 0% 21%
4316227 14 7% 29% 43% 0% 0% 21%
2020 4317092 6 0% 33% 67% 0% 0% 0%
4316227 3 0% 33% 67% 0% 0% 0%
2019 4317092 8 0% 25% 75% 0% 0% 0%
2018 4316227 12 8% 33% 50% 0% 0% 8%
2017 4316227 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%