Hores HIDA segons categoria del professorat

Evolució de les HIDA per any acadèmic

  • Hores HIDA
CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2022 8%
63h
0%
0h
45%
346h
0%
0h
41%
314h
6%
44h
767h
2021 9%
38h
0%
0h
56%
245h
0%
0h
31%
138h
4%
19h
439h
2020 15%
81h
0%
0h
71%
383h
0%
0h
7%
38h
7%
38h
540h
2019 19%
114h
4%
25h
61%
358h
0%
0h
1%
8h
14%
85h
590h
2018 10%
38h
19%
73h
48%
182h
0%
0h
5%
19h
19%
71h
382h
2017 12%
38h
18%
56h
47%
150h
0%
0h
6%
19h
18%
56h
319h