Hores HIDA segons categoria del professor

Evolució de les HIDA per any acadèmic

  • Hores HIDA
CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2021 9%
38h
0%
0h
56%
245h
0%
0h
14%
63h
21%
94h
439h
2020 15%
81h
0%
0h
71%
383h
0%
0h
7%
38h
7%
38h
540h
2019 16%
44h
7%
18h
70%
188h
0%
0h
0%
0h
7%
18h
269h
2018 10%
38h
19%
73h
48%
182h
0%
0h
5%
19h
19%
71h
382h
2017 12%
38h
18%
56h
47%
150h
0%
0h
6%
19h
18%
56h
319h