Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2022 23 25
2021 7 0 *
2020 11 25
2019 24 25
2018 10 25
2017 16 25