Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2023 53 25
2022 40 25
2021 46 25

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 93.75% 93.58%
2021 94.92% 94.92%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats