Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 8 62.5% 71.429% 12.5%
2021 11 81.818% 90% 9.091%
2020 9 66.667% 85.714% 22.222%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2503852 88
  82%
  86%
  5%
7000498 8
  62%
  71%
  12%
2021 2503852 92
  78%
  92%
  15%
7000498 11
  82%
  90%
  9%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2503852 116
  69%
  83%
  17%
7000498 9
  67%
  86%
  22%
2019 2503852 138
  68%
  82%
  17%
1353 16
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2503852 88 2% 0% 25% 55% 14% 5%
7000498 8 13% 0% 0% 50% 25% 13%
2021 2503852 92 2% 2% 24% 50% 7% 15%
7000498 11 0% 0% 18% 64% 9% 9%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2020 2503852 116 5% 0% 21% 43% 14% 17%
7000498 9 0% 0% 11% 56% 11% 22%
2019 2503852 138 0% 1% 20% 46% 14% 17%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%