Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 28 53.571% 93.75% 42.857%
2021 28 10.714% 23.077% 53.571%
2020 27 18.519% 45.455% 59.259%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2503852 128
  61%
  81%
  25%
7000498 28
  54%
  94%
  43%
2021 2503852 112
  41%
  58%
  29%
7000498 28
  11%
  23%
  54%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2020 2503852 148
  55%
  89%
  38%
7000498 27
  19%
  45%
  59%
2019 2503852 316
  60%
  85%
  29%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2503852 128 3% 0% 9% 48% 14% 25%
7000498 28 0% 0% 14% 36% 4% 43%
2021 2503852 112 2% 0% 7% 30% 30% 29%
7000498 28 0% 0% 4% 7% 36% 54%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2020 2503852 148 0% 0% 9% 43% 7% 38%
7000498 27 0% 0% 11% 7% 22% 59%
2019 2503852 316 3% 1% 19% 37% 11% 29%