Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 20 45% 52.941% 15%
2021 21 33.333% 46.667% 28.571%
2020 29 58.621% 65.385% 10.345%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2503852 100
  64%
  64%
  0%
7000498 20
  45%
  53%
  15%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2503852 90
  58%
  74%
  22%
7000498 21
  33%
  47%
  29%
2020 2503852 152
  80%
  84%
  4%
7000498 29
  59%
  65%
  10%
2019 2503852 174
  26%
  32%
  17%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2503852 100 0% 2% 24% 38% 36% 0%
7000498 20 0% 0% 5% 40% 40% 15%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 2503852 90 2% 2% 16% 38% 20% 22%
7000498 21 0% 0% 10% 24% 38% 29%
2020 2503852 152 3% 0% 20% 58% 16% 4%
7000498 29 7% 0% 3% 45% 31% 10%
2019 2503852 174 1% 0% 5% 21% 56% 17%