Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 6 100% 100% 0%
2021 7 100% 100% 0%
2020 2 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2503852 72
  81%
  91%
  11%
7000498 6
  100%
  100%
  0%
2021 2503852 80
  82%
  87%
  5%
7000498 7
  100%
  100%
  0%
2020 2503852 64
  78%
  81%
  3%
7000498 2
  100%
  100%
  0%
2019 2503852 12
  50%
  100%
  50%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2503852 72 3% 0% 31% 47% 8% 11%
7000498 6 0% 0% 17% 83% 0% 0%
2021 2503852 80 3% 0% 23% 58% 13% 5%
7000498 7 0% 0% 86% 14% 0% 0%
2020 2503852 64 3% 0% 41% 34% 19% 3%
7000498 2 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2019 2503852 12 0% 17% 0% 33% 0% 50%